Fynd i Esplanaden


2009-09-08


Modern arkeologi

Sedan i våras har stora grävarbeten skett i Gävle, inte bara på Stortorget, utan även längs Esplanaden norr om Teatern.
För några dagar sedan passerades de uppgrävda jordhögarna och utan att ens ha satt spaden i jorden upptäcktes något som blänkte i solljuset. Där låg en ölflaska som inte använts på många år. Flaskan hade en färsk liten skada i botten, troligen från de pågående grävarbetena men var annars i fint skick. Alldeles intill upptäcktes dessutom ett mynt, en tvåkrona i silver från Oscar II femte regeringsår 1877. På den ena sidan kan läsas Oscar II Sveriges o. Norgens konung och på baksidan hans valspråk Brödrafolkens väl.
Området norr om Teatern var före branden 1869 rena landsbygd men under senare delen av 1800-talet byggdes nya hus längs Kungsgatan och Rådmansgatan utanför den gamla stadsgränsen. Kanske en jobbarna som byggde upp denna del av vår stad tappat sin lilla silverskatt då han tog sig en pilsner.
Fynden har införlivats i Vasaskolans samlingar. 

Myntfynd
Myntfynd


Myntets datering 1877
Myntets datering 1877