Vad säger statistiken?


2009-10-11


Vilken skola väljer du?

Det börjar bli dags för de som nu går i åk 9 att börja tänka på vilken skola de skall välja nästa år. Årets första öppet hus har redan genomförts och de kommer att bli många innan det är dags att lämna in sin ansökan i början av februari.
När man väljer är det programmet och kanske inriktningen som är viktigast. Men som en start på vår artikelserie inför valet har vi denna gång börjat med att jämföra gymnasieskolorna i kommunen.
För att få en god jämförelse har Skolverkets statistik från förra året använts. Av tabellen nedan kan konstateras att om man vill ha många outbildade lärare skall man välja Gävle Praktiska eller Realgymnasiet. vill man ha utbildade lärare så är det Vasa och Polhem som gäller. Den som vill ha ovanligt få lärare i skolan bör välja Thoren medan de som vill ha många vuxna väljer Realgymnasiet.


Skolverkets statistik om elever, utbildade lärare och andel lärare.

 EleverUtbildade lärare %Lärar/100 elever
    
Borgarskolan944737,7
Gävle Praktiska14129,812,4
John Bauer50552,47,1
Polhem1971757,6
Realgymnasiet3248,18,4
Thoren18568,13,8
Vasa97480,3
6,9


Källa: Skolverkets statistik 2008/09. Siris.Ett annat mått hos Skolverket är betygsstatistiken. Här finns endast fullständig statistik för de kommunala skolorna och John Bauer. Thoren har deltagit i kursproven men får sina första studenter först nästa år. Realgymnasiet och Gävle Praktiska finns inte med eftersom de startade förra året. Sifforna kan tala för sig själva. 


Betyg i kursproven Engelska A och Matematik A, senast tillgängliga år. Sifforna visar andelen elever med olika betyg.
Slutbetyget gäller alla elever vid skolan.

%

IG

G

VG

MVG

Slut-
betyg

BORGIS

13,5

Engelska A

4

43

44

8


Matematik A

28

42

25

5


BAUER

11.8

Engelska A

0

45

44

11


Matematik A

43

42

12

3


POLHEM

13,0

Engelska A

15

42

34

9


Matematik A

32

41

23

4


THOREN

Inga åk 3

Engelska A

8

47

40

5


Matematik A

31

45

21

2


VASA

15,7

Engelska A

2

20

54

24


Matematik A

8

50

35

8


Källa: Skolverket www.skolverket.se