Första valomgången klar


2010-02-02


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Vasa står starkt trots minskning

När den första februari gick över i den andra stängdes valwebben för elever i Gävle, Älvkarleby och Ockelbo. För skolorna innebär detta att den första valomgången avslutats.
Under senare år har omvalen varit omfattande så detta första resultat är långt ifrån det slutgiltiga även om förändringarna för Vasaskolan del brukar var begränsade utom för cirkus och andra estetutbildningar samt spetsutbildningen i humaniora som brukar ha en hel del elever från andra kommuner.

Förra året hade Vasaskolan 336 förstahandssökande, efter första valomgången i år stannade det på 309. Det främst bild, Samsam och NV som minskade något. Däremot ökade NV internationell, SP internationell och språk.

Det återstår att se hur valen förändras under vårterminen och hur många klasser som börjar i åk 1 till hösten. Förra året med 336 förstahandssökande var det 384 elever som började i åk1.