Vasaskolans ambassad i Uppsala


2011-10-10


Gästrike-(Hälsinge) nation

I höst firar Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 200-årsdagen av Gästrike nation och Hälsinge nations sammanslagning. De äldsta dokumentenom nationens existens skrevs 1647. Vid den tiden och ända fram till 1850-talet fanns endast en högre utbildning i länet, Vasaskolan, Eller som det fört hette Gefle gymnasium och senare Högre Elementarläroverket i Gefle.
Det var en ännu större utmaning att studera i Uppsala i äldre tid då studielån, studentlägenheter och studentrabatter var okända begrepp. man fick betala för sina studier själv, om man inte hade rika föräldrar och många levde ett eländigt liv. För att få ned kostnaderna slog man ihop sig i nationer för att träffa likasinnade och kanske uppnå stordriftsfördelar genom att bilda matlag. man organiserade sig inte efter vilken skola man hade gått i utan var man var född så många vasaiter gick också med i Hälsinge nation.I början av 1800-talet minskade intresset för högre studier och varje nation hade bara ett tiotals studenter varför man bestämde sig för att slå ihop nationerna till en.
Under dessa årlevde man inteett studentliv som Uppsala är känt för idag utan nationen förde en ambulerande tillvaro runt om i staden. Rika nationer som Stockholms nation byggde egna nationsbyggnader i början av 1800-talet men det var först 1880 som GH kunde inviga sitt eget nationshus. Vid den tiden var det en stor byggnad för de kanske 50 studenter som tillhörde nationen och fortfarande kom de allra flesta från Vasaskolan.

Idag har nationen kring 2000 medlemmar och de för vidare gamla traditioner men har också ett stort utbud av aktiviteter som musik,spex, sång, idrott och driver en mycket populär restaurang och en ytterst välsorterad pub. De kan även erbjuda sina medlemmar studentrum och studentlägenheter och stora stipendier blir för många ett tacksamt komplement till studielånet. Idag är inte längre en majoritet av medlemmarna från Vasaskolan men då GH är det självklara valet för en vasait i Uppsala kallar vi fortfarande nationshuset för Vasaskolans ambassad i Uppsala.

Vid jubileumsfirandet på Uppsala slott var i alla fall Vasaskolan väl representerat av gamla elever och lärare och våra föreningar Verdandi och Runa sände en mycket uppskattad gratulation till jubilaren.

Läs i GD om GH inför 200-års jubileet