Besök från Jakobstad


2010-05-10

Jakobstads gymnasium
Jakobstads gymnasium

Början till ett nytt utbyte med Finland


Under fredagen hade Vasaskolan besök av stor delegation från gymnasiet i Jakobstad i Finland. De tio skolledare och lärare besökte oss det var:
Richard Sjölund, rektor, med ämnena franska och engelska, Cathrine Stenberg, biträdande rektor, engelska och ryska, Carina Holm-Granlund, studiehandledare, lektor, Trygve Cederberg, lektor i religion och filosofi, ansvarig för cirkuskurserna,
Kaj Elenius, lektor i finska, undervisar också i livsåskådningskunskap, Anne Finell, lektor i engelska och tyska, Karin Granholm, lektor i finska och engelska, Fredrik Hernberg, lektor i fysik och matematik, Marie Sunabacka, FM, undervisar i modersmål (svenska), hälsokunskap och gymnastik och Rose-Maj Vidberg, lektor i kemi och matematik
Jakobstad är en svenskspråkig (55%) kommun i Österbotten med kring 20000 innevånare. Staden grundades av Jacob de la Gardie 1652. Det var Jacobs son Magnus de la Gardie som såg till att Vasaskolan fick en gymnasiedel 1668.

Jakobstads gymnasium har svenska som undervisningsspråk. Skolan har som alla finska skolor ett undervisningssystem som skiljer sig en hel del från vårt svenska. Gymnasiet satsar bl.a. på internationalisering och startar till hösten en cirkusutbildning. Så det finns många beröringspunkter med Vasaskolan.
Under besöket vid Vasaskolan informerade skolledningen om vår skolas organisation, program och internationella kontakter. Även en rundvandring i skolan gjordes och möjligheterna för ett framtida utbyte mellan skolorna diskuterades.