Läsarnas bilder


Georg Kim Jensen 2010-11-21

Bild:G.K.Jensen

Vad är detta?

En Dansk organist i Norge trenger hjelp fra Sverige!!!

Har nylig kjøpt et smukt lite orgel, som har oprinnelse i Jämtland.
Nu inneholder orgelhuset et lite harmonium (trykkluft) fra 1906.
Men orgelhuset og bælgene er fra et eldre instrument...

Er det noen i orgel sverige som kan hjelpe med informasjon:
Hvornår er orgelhuset fra?
Hvem har bygget det?
Hvilk typpe instrument var oprinnelig i orgelhuset?

På forhånd takk for hjelpen :-)