Miljöpartiet moderniserar Bollebygds kommun!


Christer Falk 2010-09-14

Sassi Wemmer
Sassi Wemmer

Miljöpartiet i Bollebygd skapar en långsiktig och hållbar utveckling av hela Bollebygd. Miljöpartiets politik leder till en modern, attraktiv och levande kommun för alla. I en tid där allt större krav ställs kommer Miljöpartiet att arbeta för en framgångsrik, rättvis och jämlik kommun. Vi jobbar för en tryggare, starkare och smartare kommun som tar hänsyn till individen.

Vi vill...

… utveckla de fina badmöjligheterna i vår kommun vid de naturliga sjöarna. Bra gång- och cykelvägar är en förutsättning för att göra dessa platser tillgängliga.

… ha fler gång och cykelbanor i kommunen. Genom väl avgränsade gång och cykelbanor gör vi kommunen säkrare och bidrar till att skapa fler alternativ till bilåkandet.

… ta fram alternativ till att bebygga jordbruksmark. Det är slöseri med naturresurser att använda jordbruksmark för exploatering. Framtida möjligheter till närodlad mat får inte byggas bort. Det öppna landskapet är del av vårt kulturarv och en huvudingrediens i Sveriges varumärke.

… ha färre barn i småbarnsgrupperna i förskolan och införa en kultur- och musikskola i Bollebygd. Det är mycket kortsiktigt att inte satsa på barn och ungdomar då det ger större kostnader och lägre kunskapsresultat i slutändan. Vi vill ha en attraktiv kommun som är intressant för barnfamiljer att flytta till och som sätter barn och ungdomar i fokus.

… erbjuda fler sommarjobb för studerande och arbetslösa ungdomar. Det finns många kreativa lösningar för att skapa flera arbetstillfällen för ungdomar. Miljöpartiet ska jobba för ett fördjupat samarbete mellan kommunen, företagare och föreningar.

… ta fram fram en miljö- och klimatstrategi. Hur klarar vi nästa energikris? Kommunen ska bli en förebild och kunna visa på bra exempel på olika lösningar för att komma ifrån dagens el- och oljeberoende. Resultatet blir en starkare och självständigare kommun.

… att kommunens upphandlingar uppmuntrar till minskandet av transporter samt ställer sociala, etiska och miljömässiga krav på produktionen. Genom smarta upphandlingsunderlag vill vi gynna lokala producenter och leverantörer.

… ha fler pendelparkeringsplatser för cykel och bil samt förbättra kollektivtrafiken. Förbättringarna ska genomföras både i kommunen samt till Borås och Göteborg. Genom en utökning av den anropsstyrda trafiken blir det möjligt för kollektivtrafik även till de mer glest befolkade delarna. Miljöpartiet vill inleda en försöksverksamhet för bil- och cykelpool.

… arbeta för ökad tillgänglighet till fritids-och friluftsliv för de med funktionsnedsättningar. Hela Bollebygd måste vara tillgänglig för alla.

… stödja och utveckla ekoturism. Ekoturism blir en viktig näring i kommunen, som aktivt bidrar till naturskydd och värnar om våra kulturvärden. För en modern och framgångsrik kommun krävs att vi satsar på och utvecklar dessa delar.

… göra Bollebygds kommun till en fair-tradekommun. Vi vill diplomera Bollebygd för sitt engagemang för etisk konsumtion.

Påverka utvecklingen och Bollebygds attraktionsvärde tillsammans med oss i Miljöpartiet.