Helt nytt gymnasium


2010-10-07


Få information på onsdag på Polhemskolan


Efter många år av utredningar beslutade riksdagen i år att det var hög tid att förändra gymnasieskolan som sett ungefär likadan ut sedan 1994.

Nya betyg
Ett av de första besluten om det nya gymnasiet som fattades var de nya betygen. Nu finns betygen IG, G, VG och MVG i gymnasiet. De som börjar hösten kommer att få betyg från A som är det högsta till E som är det lägsta godkända betyget, även betyget F finns och motsvara det IG

Ny struktur
Man beslutade även att öka kvalitetskraven på alla gymnasieutbildningar både i kommunala skolor och friskolor och från 2011 kommer alla skolor som ger en viss utbildning att se ganska lika ut i hela landet oavsett vem som driver skolorna. Dessa förändringar betyder ganska lite medan många friskolor kommer att behöva göra mycket stora förändringar från nästa läsår.
Varför har man då fattat detta beslut. De skäl som angetts är att man vill öka likvärdigheten i landets skolor och öka kvalitén. Det har visat sig har skolorna runt om i landet blivit allt mer olika och se man till hela landet har kvalitén sjunkit kraftigt sedan de nuvarande systemet var fullt genomfört i mitten av 1990-talet.

Vad erbjuder Vasaskolan 2011
Vasaskolan fortsätter att erbjuda de utbildningar skolan blivit så framgångsrik med, men även en del nya utbildningar och program kommer. Gevaliensis kommer presentera dessa närmare i kommande artiklar. De program och inriktningar som kommer finnas på Vasaskolan från nästa höst är:

Estetiska programmet
Inriktningar:
Bild och formgivning
Cirkus
Dans
Musik, (jazz)
Teater 

Humanistiska programmet (nytt)
Inriktningar
Kultur
Språk

Naturvetenskapliga programmet
Inriktningar
Naturvetenskap och samhälle (ny)
Naturvetenskap
Naturvetenskap - internationell

Samhällsvetenskapliga programmet
Inriktningar
Beteendevetenskap (ny)
Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap - internationell

Spetsutbilning Humaniora

Kom till Polhemskolan den 13 oktober eller till
Öppet Hus på Vasaskolan den 17 november
så får du veta mer.