Bli värd!


Olle Käll 2010-10-19

Finland, tusen sjöars land
Finland, tusen sjöars land

Finska gymnasister på väg

Den 14-27 november kommer 16 fiska gymnasister till Sverige för att lära sig mer svenska och praktisera den svenska de redan kan.
De skall bo hos en svensk gymnasieelev och den eleven kan bli du!

Följande villkor gäller: Det är 2 pojkar och 14 flickor som kommer och vi hoppas att Vasaskolan kan ta emot en eller två stipendiater (om två, bör de inte gå i samma klass).

Stipendiaten går i åk 2, är 17 år och har högsta betyg i svenska som främmande språk.

Studielinjen kan vara: 1) naturvetenskaplig linje eller 2) samhällsvetenskaplig linje.

Värdfamiljen får 2600 SEK som ersättning för kost och logi för de två veckorna.

Om du är intresserad, ta kontakt med Olle Käll eller Mirja Widman (arbetsrum 201 och 218).