Bollebygd har fått sitt första regionråd


Christer Falk 2010-11-10


Tisdagen den 2 november blev en historisk dag för miljöpartisten och Bollebygdsbon Birgitta Losman.

–Jag har fått ett av de finaste uppdragen man kan få som politiker. Som regionråd i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen ska jag arbeta med sjukvård, folkhälsa, kollektivtrafik och regionutveckling i stort. Vi ska göra det så bra som möjligt för regionens nästan 1.6 miljoner invånare och för att klara det är vi 50 000 anställda, säger en glad och stolt Birgitta Losman.

Sin politiska bana började Birgitta i samband med att Bollebygd blev egen kommun 1995.
–Jag blev tillfrågad och jobbade under en mandatperiod i den tekniska nämnden. Socialdemokraten Otto Andreasson var ordförande. Det blev några lärorika år men efter den mandatperioden ägnade jag mig åt barn och den egna firman, säger Birgitta som nu är politiker på heltid med kontor i Vänersborg.
–Som miljöpartist har jag i stort sett valt bort bilen. Jag åker tåg och buss till Vänersborg och det går riktigt bra. Under restiden går det bra att jobba och det känns effektivt, fortsätter Birgitta som sedan 2006 har varit en i regionfullmäktigeförsamlingen.
–Jag måste väl tillägga att jag använder bilen för att köra mina barn till olika aktiviteter och när vi handlar här i Bollebygd. Men till och från tåget eller bussen är det ofta cykeln som gäller.

Näringslivspolitiska frågor
Under mandatperioden 2006-2010 arbetade Birgitta med näringspolitiska frågor. I dag vet hon ännu inte i vilken nämnd hon hamnar.
–De valen kommer vi att ha söndagen den 7 november, säger Birgitta.

Närsjukhusen
Sjukvården kommer att kräva en stor del av arbetet som regionpolitiker.
–Som ni säkert läst har tiden från valet och fram till igår, 2 november, gått åt till att sy ihop den politiska majoriteten i regionen. Förhandlingarna har varit många och långa så det är först nu vi ska sätta oss ner och se över den politiska framtiden. Men jag vet redan att vi kommer att arbeta med närsjukhusen. Hur ska vi kunna göra för att folk ska känna sig trygga med att det lilla sjukhuset i närområdet fungerar. Det blir en av de viktiga frågorna och när det gäller sjukvården i stort så tror jag att det är viktigt med breda och långsiktiga lösningar. Det är ju val var fjärde år och då ska man förhoppningsvis inte behöva lägga om inriktningen av sjukvården om den politiska majoriteten skulle förändras, menar Birgitta Losman.