Vasaskolan i norsk avhandling


Arne Övrelid 2010-11-23

Ur Vasaskolans bönbok
Ur Vasaskolans bönbok

Om skrivande medeltida kvinnor

I en avhandling av Ingela Hedström, Medeltida svenska bönböcker. Kvinnligt skriftbruk i Vadstena kloster, behandlas bevarade bönböcker från Vadstena kloster. En av de bevarade böckerna finns i Vasaskolans samlingar. Boken som ursprungligen varit Jungfru Maries Psaltaregilles bönbok inköptes av Erik Sehlberg 1829 och donerades senare till Vasaskolan.
Det har gissats att boken skrevs under slutet av 1400-talet men nu har vi fått klara besked i dateringsfrågan. Hedström som väl känner de kvinnliga skrivarna i Vadstena hävdar att Vasaskolans bönbok skrivits av Christina Magnusdotter. Hon var syster i Vadstena 1518-1555 och man vet att hon mot slutet av sitt liv var klostrets trädgårdssyster. Vasaskolans bönbok är en av de sista som skrevs i Vadstena och tillkom troligen under tiden 1525-1550.
Vad som är särskilt intressant i boken är att den tillkommit under ett viktigt språkskifte i Sverige då men gick från tonande ljud till tonlösa. I boken användes båda ljudformerna vid sidan av varandra  som iak och jag samt tik och dig.
En av skolan klenoder har genom avhandlingen fått än mera liv.


PS. I samband med det norska forskningsprojektet avfotograferades bönboken och kan köpas på DVD. (kontakta redaktionen@gevaliensis.se)