Fredskogen-Källsäter vägförenings årsmöte 2011


Ingela Eriksson 2011-03-08

Årsmötet diskuterade vägunderhåll, skolbussar och annan trafik samt möjligheten att ha mer permanent beläggning på vägen.
Årsmötet diskuterade vägunderhåll, skolbussar och annan trafik samt möjligheten att ha mer permanent beläggning på vägen.

Årsmötet hölls i scoutstugan och tolv av andelsägarna deltog. Ordförande Bengt-Göran Hammenfors hälsade välkommen och skötte klubban. De flesta i styrelsen och med andra uppdrag omvaldes och verksamheteh blev godkänd. När protokollet är skrivet och justerat kommer det att läggas ut på denna hemsida.