Första valomgången klar


2011-03-16

Årets vinnare?
Årets vinnare?

Trendbrott i ansökningarna

Till hösten kommer ett nytt gymnasium samtidigt som elevkullarna minskar. Gevaliensis har därför tittat närmare på hur valen till hösten ser ut. Innan vi kommenterar skall det dock sägas att de siffror som finns idag kan ändras genom att elever byter utbildning under våren och dessutom har Gävle som skolstad haft ett ökande inflöde av elever från andra kommuner under senare år. Men även om  siffrorna är preliminära kan vissa trender utläsas.

Kommunala skolor står sig
Av de kommunala skolorna har det gått bäst för Borgarskolan som ökat antalet sökande sedan förra året medan Vasaskolan har minskat med några få elever. Polhemsskolan är mer osäker eftersom det individuella programmet kommer att göras om. Men räknar vi bort den delen så står de ungefär på samma nivå som förra året, kanske med en liten minskning.

Var försvinner eleverna?
Friskolorna har under senare år vuxit och haft en större andel av sina elever från andra kommuner än de kommunala skolorna. Men denna trend har brutits om vi ser till sifforna då ansökan slutfördes. MoveIt tog in 24 elever 2010 och nu finns det åtta sökande till tre olika utbildningar. Thorens hade 114 förra året och 50 sökande i år, John Bauer hade 211 mot 66 i år, Praktiska hade 60 nya elever i höstas mot 17 sökande nu. Thorengruppens yrkesgymnasium som inte startat än i Gävle och som är under Skolinspektionens lupp bl.a. i Stockholm fick 28 sökande till sju olika utbildningar.
Undantaget från trenden bland friskolorna är Realgymnasiet som tog in 50 elever förra åren och har 55 sökande till hösten.

Hur valen utvecklas under våren blir en riktig nagelbitare!  

(Den redovisade statistiken bygger på Skolverkets databas Siris och intagningsstatistik i Gävle samt Arbetarbladet) 

  Ek Est Hum NA Sam Tek BoF Bygg El For HA Hant Hot Ind NBr Rest VVS Vård Övr TOTALT
Borgis 63 32    106         4641   28            313
Polhem           98 25 117       14   9 1 34 13 25 217 553
Praktiska             1 6   1   1   1   6 1     17
Bauer 2 8     6 10 5   23   7 5               66
MoveIT   2     3               3             8
Real                       31     24         55
Thoren 15     6 22           7                 50
Vasa   73 26119 115                             333
Yrkesgy               10 4 4   2   3     2 3   28
 SUMMA 80 11526 125 252108 31 133 27 51 55 53 31 13 25 40 16252171431