Dokumentationsövning


2011-04-10

Inmätning och övning i skala
Inmätning och övning i skala

Vasaelever kartlägger kyrkan


För arkeologieleverna i åk 2 och 3 närmar sig årets utgrävning. En arkeologs viktigaste uppgift är att dokumentera sin utgrävning. För att öva hur man mäter in sina fynd har eleverna under några lektioner förlagt undervisningen till Heliga Trefaldigheteskyrka. I kyrkan finns 106 gamla gravhällar från 1500-1700-talet. Hällarna har inte mätts upp i detalj tidigare varför elevernas mätningar är viktiga då gravhällarna slits.
Fram till 1770-talet kunde de som hade pengar bli begravna inne i kyrkan men Gustav III förbjöd denna tradition. De flesta gravarna i Heliga Trefaldighet låg i mittgången men under en stor restaurering under 1930-talet togs alla skelett ur sina gravar och gravstenarna placerades på nya platser i kyrkan för att de inte skulle slitas ned, därför finns se flesta numera längs väggarna. 
Elevernas arbete kommer att utmynna i en skrift om en outforskad del av Gävles historia.

Koncentration och noggrannhet
Koncentration och noggrannhet


Även de två återstående gravhällarna på kyrkogården dokumenterades
Även de två återstående gravhällarna på kyrkogården dokumenterades