Dockstabarnen uppträdde på SPFarnas månadsträff


Anders Böhlin 2011-03-31

Bild:a.böhlin

Om det var för att få se och höra barnen från förskolan i Docksta vet man väl inte men det var ovanligt många SPFare på träffen på församlingshemmet i Docksta

Barnen var så ivriga att Annika Ö och de andra ledarna måste vara snabba för att hänga med i början på sångerna

Magnus kunde hälsa en glad skara underhållare välkomna
Bild:a.böhlin
Magnus kunde hälsa en glad skara underhållare välkomna

Räven, råttan och grisen