Omvalsperioden har avslutats


2011-05-22


Vasaskolan vinnare

Omvalsperioden då eleverna i åk 9 kan ändra sina gymnasieval är nu över. För Vasaskolan som för alla andra skolor är detta en period av osäkerhet.
Gevaliensis kan nu presentera de senaste siffrorna. Sedan det första valet för några månader sedan har Vasaskolan fått närmare 60 nya sökande och har nu 367 förstahandssökande, 363 ettor började förra året. Den största procentuella ökningen under denna period har dans, cirkus, humanistiska och spetsutbildningen humaniora haft. 
De nya behörighetsreglerna gör att närmare 40 av de sökande saknade behörighet till jul men det kommer att förändras när vårterminsbetygen kommer. Inte mindre än 97 eller 265 av de sökande kommer från andra kommuner, de flesta från grannkommunerna men 40 är långväga.
Fortfarande är inte intagningen klar men det ser ut som om Vasaskolan får ungefär lika många nya elever som förra året. En verklig prestation med tanke på att antalet elever sjunker med 10% i år jämfört med förra året.
Vasa behåller sin attraktionskraft.
Ser vi till de som tappar elever tycks det vara yrkesutbildningarna och friskolorna, men vi återkommer till detta när siffrorna är klara.