Orgeln i Yttergran kyrka


Anders Söderlund 2004-11-02

Orgeln i Yttergran kyrka
Bild:Anders Söderlund
Orgeln i Yttergran kyrka

Här kommer ännu en pärla bland våra fina orglar. Den finns i Sveriges kanske minsta kyrka, i närheten av Bålsta.

Orgeln byggd 1771 av Jonas Ekengren (1736-1793), Stockholm.
Ekengren som var autodidakt, gjorde drygt 30 orglar, varav den första orgeln levererades till Vallentuna kyrka. Sveriges kanske minsta kyrkorgel har han också gjort, och den står i Hilleshögs kyrka, gjord 1773 i en byrå.

På tavlan över orgeln i Yttergran kan man läsa följande:

Under bestyrande af kyrkoh. Hr Mag J Solander, Hr Mag A. Norell, Hr J.E. Grandin, Hr L.J. Lavreli, Hr O.J. Bruno, Hr J.S. Thunberg, Hr O. Hultbom, ock med de öfriga Församlingens bekostnad är detta Wärn Förfärdigat af Hr J. Ekengren, År 1776.


DISPOSITION:
Manual C –d3
Gedackt 8’
Principal 4’
Saltsinal 4’
Qvinta 3’
Octava 2’
Mixtur II
Composition of Mixtur
C 1’ ½’
C#1 2’ 1’
C#2 4’ 2’