In Memoriam


Jan-Erik Vidgren 2011-07-25


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Till minne av Laine och Sören Vidgren.

Min pappa Laine, och farbror, Sören Vidgren har avlidit dom är bördiga från Ullånger (Mäja). Deras far hette Linus Vidgren, och vars mor hette Christina Vidgren Lindström. Linus som tillsammans med sin halvbror Nikanor Lindström flyttade till Bölebyn och var grundarna till starten av skiljestället där var således min farfar. För kännedom av sonen till Laine. Jan-Erik Vidgren Piteå.