Söndag är sista dagen och chansen att se årets HK-EXPO


Anders Böhlin 2011-07-24

Bild:Anders Böhlin

Gull Sundlöf kan nöjt se tillbaka på sommarens hantverksexpo på CENTRUM I ULLÅNGER, FÖRRA LÖRDAGEN VAR DET BESÖKSREKORD


Hildon Matsson konstaterar som andra, att det är väldigt smakfullt arrangerat

Bild:Anders Böhlin

Hildon som är gammal publicist, har varit redaktör för NORD-SVERIGE, han skrev bl.a. om Elis Viklunds "höghöjdsträning" på Dalsberget i som jag fick se för 5 år sen, i en häfte som hembygdsföreningen i Nordingrå givit ut. Jag fick nu veta vem den andre som ristat in sitt namn på Dalsberget kom ifrån, han hette ju Dahlström och enligt Hildon var han duktig skidåkare som junior och kom från Salsåker. Elis Viklund hade Hildon träffat i Sollefteå, Elis var då gammal men mindes att berget var hårt att hugga in namnen på/i.

Även denna Lördag strömmar folket in....

Lotter säljs när man kommer in.
Bild:Anders Böhlin
Lotter säljs när man kommer in.


Nya utställare finns med bland de 43 i listan

Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin


De \
Bild:Anders Böhlin
De "gamla" utställarna känns ju igen


Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin


Bild:Anders Böhlin