Älglabb


2011-10-20


Elever ökar sin kunskap


Naturvetenskapliga föreningen vid Vasaskolan höll på fredagen sin årliga älglabb i samband med älgjakten. Detta år fick man ett älghuvud av ett jaktlag i området och med stor vetgirighet studerade man älgens fysiologi. Detta år återkom legenden N-G Kempe efter flera års uppehåll för att leda elevernas älglabb för nittonde gången.

Syftet med labben var förutom att lära mer om älgar att träna eleverna i dissektionsteknik och de ca 15 elever som deltog i labben var mycket nöjda.