Hälsningar till Vasaskolan


2011-12-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Du kan också skriva några rader till din gamla skola

Genom åren har Gevaliensis fått en hel del hälsningar från gamla elever och redaktionen har bestämt att sprida hälsningarna till flera.

Per-Olof Wickström
konstaterar i sin hälsning att Verdandi, han var ordförande 1972-73, fortfarande lever i bästa välmåga och han sänder en särskild hälsning till dem. Han är numera professor i kriminologi vid Cambridge University.

Andy Sway
var utbytesstudent vid Vasaskolan 1979-80 och han har fortfarande goda minnen grån Gävle och skolan. Hans år vid skolan ledde honom in på nya vägar och han meddelar att han numera arbeter som Energy Healer och Wizard i New York.


E-post: post@gevaliensis.se