Jättedyrt att inte följa byggreglerna…


Christer Falk 2012-01-15

Bygglovsinspektör Elisabeth Njord och vikarierande kommunarkitekt Anders Jurin.
Bygglovsinspektör Elisabeth Njord och vikarierande kommunarkitekt Anders Jurin.

Sedan den andra maj i år har kraven skärpts när det gäller att följa det regelverk som finns vid alla ny- och tillbyggen som kräver byggnadslov.
–Reglerna är väl i stort sett som tidigare men nu har centrala myndigheter bestämt sig för att lägga sanktionsavgifterna på en nivå som ska avskräcka från att gå händelserna i förväg, säger Elisabeth Njord, byggnadsinspektör i Bollebygds kommun.

När tidningen träffar Elisabeth Njord och Anders Jurin på bygglovsenheten på Bollebygds kommun har de två plockat fram ett exempel som visar vad de nya sanktionsavgifterna innebär. 

– Vi utgår från ett enkelt carportsbygge, säger Elisabeth Njord och fortsätter. 

– När man har fått sitt bygglov ska ett tekniskt samråd ske på byggnadskontoret. Vid samrådet ska alla handlingar som krävs för bygget ska vara med. Först när samrådet är klart och byggaren har fått ett startbesked kan bygget gå igång. Det är alltså viktigt att inte göra något innan allt är klart och man har startbesked i sin hand. 


Sanktionsavgift
Om man börjar bygget med att exempelvis gräva innan man fått startbesked så har kommunen rätt att kräva in en sanktionsavgift på ca. 22 000 kronor.
– I förhållande till byggkostnaden för en enkel carport så är sanktionsavgiften stor. Det är anledningen till att vi vill gå ut med den här informationen, säger Anders Jurin, som är vikarierande kommunarkitekt i Bollebygds kommun.

Utifrån kvadratmeter
Sanktionsavgiftens storlek bygger på hur många kvadratmeter som ska byggas.
– Den här skärpningen av avgifterna beror delvis på att byggfusket ökar i landet. Därför är det viktigt att allt är kontrollerat och godkänt innan man börjar bygga. Lika viktigt är det att inte flytta in eller börja nyttja tillbygget eller nybygget innan ett slutmöte på byggplatsen är genomfört och godkänt, och ett slutbesked utfärdat, poängterar Elisabeth Njord.
­– De här nya sanktionsavgifterna ska förhoppningsvis avskräcka från att hoppa över regelverket. Byggherren är ansvarig för att kontrollerna utförs via en kontrollansvarig, kommunen gör tillsyn över att så sker, säger Anders Jurin.

Olovligt byggande
Nu handlar det inte om att personalen på kommunernas bygglovsenheter ska ut och agera poliser.
– För att vi ska göra något när det gäller de här frågorna måste vi få in en skriftlig anmälan, säger Elisabeth Njord.

Frågor
Givetvis kommer den här nyordningen att kräva ett och annat svar på djupare frågor.
– Så blir det säkert och därför ställer vi givetvis upp och svarar på frågor, hälsar Elisabeth Njord och Anders Jurin på bygglovsenheten hos Bollebygds kommun.