Klassiskt stipendium


2012-03-16


Vasaelev får stipendium för humanistiska studier i Athen

Viktor Sundman, SP3HK, är en av två gymnasieelever i Sverige som fått årets Athenstipendium. Stipendiet innefattar flygresa till Athen t.o.r., en veckas vistelse på Svenska Institutet i Athen med föreläsningar, besök på utgrävningar och andra historiskt viktiga platser. Stipendiet förmedlas genom Svenska Klassikerförbundet och bekostas av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och Svenska Klassikerförbundet.