Fältstudier


2012-04-04


Kyrkan som studie- och övningsobjekt

Noggrannhet och tålamod är två egenskaper som krävs av Vasaskolans arkeologer när de övar sig inför utgrävningarna längre fram under terminen.

Även i år fortsatte kartläggningen av gravar och gravskick inne i Heliga Trefaldighets kyrka under 1500- 1700-talet.
Syftet med övningen är att träna på skalritning att lära sig att dokumenter stora datamängder på en begränsad yta.
Elevernas uppgift var att dokumentera en gravhäll i kyrkan med tumstock, linjal och millimeterpapper var arbetsredskapen. I kyrkan finns över 100 gravhällar som numera inte täcker några gravar som de en gång gjorde. I år undersöktes även tre hällar som tidigare inte beskrivits och som finns utanför kyrkan. All ny kunskap samlas för att bli en sammanställning, kanske en bok, om kyrkobygganden och dess användning i äldre tid.