Intagning 1.1 klar


2012-04-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den preliminär intagningen till gymnasiet är klar

I dagarna blev den preliminära intagningen till Gävles gymnasieskolor klar och det är intressant läsning. Det första som är slående är den mycket kraftiga överetableringen av undervisningsplatser i Gävle. Totalt erbjöds 1836 platser och just nu står hela 526 av dessa tomma. Alla skolor har tomma platser men några skolor utmärker sig särskilt. Gävle Praktiska med 25 inriktningar har bara fått sökande till 12 och ingen inriktning har mer än två sökande. Visserligen handlar det hantverksprogrammet men med 12 nya platser och 9 behöriga sökande och 124 lediga platser ser det inte så bar ut just nu. Även John Bauer har många lediga platser, 123 men de startar 126 nya med 92 behöriga i dagsläget.

Nedanstående tabell visar läget för skolorna den 12 april.


 Behöriga 1:aPrel intagnaLediga
 handssökandeplatser
Borgis25627250
Gävle praktiska912124
John Bauer92126123
Polhem29132178
Realgym657725
Thorén891067
Vasa33637055
Yrkesgy212636

Det går bra för Vasa


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Men på Gevaliensis är vi mest intresserade av Vasaskolan. 378 elever sökte till skolan i första hand i år och av dessa var 42 inte behöriga till jul men det kan ju ändra sig. Så vid intagningen var 336 behöriga till de utbildningar de sökt. 
Ser vi till program och inriktningar så har det skett stora förändringar sedan förra året. De estetiska utbildningarna har gått tillbaka och det finns enligt de preliminära planerna 61 elevplatser mot över 90 förra året.
Humanistiska programmet har ökat kraftigt sedan förra året och är nu 30 elever. Naturvetarna  
är 117 och i jämförelse med förra året är det några fler på den internationella profilen och nästan lika många på den vanliga.
Det samhällsvetenskapliga programmet har vuxit mycket kraftigt sedan förra året. En internationell klass förra året blir två och två samhällsvetenskapliga klasser blir troligen tre. Spetsutbildningen Humaniora som var en del av samhällsvetenskapsprogrammet lades på is i år med 11 sökande. Kanske kommer den åter nästa år.
Detaljerna för Vasaskolan framgår av nedanstående tabell:


 Behöriga 1:aPrel intagna 
 handssökande  
Bild710 
Cirkus68 
Dans44 
Musik2427 
Teater812 
Humnaistiska2330 
Naturvet6764 
Naturvet int5364 
Samvet8287 
Samvet int6264 

Störst i Gävle


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
I den preliminära intagningen är det Vasaskolan som är störst Gävles största skola bland niorna i år. Vi får fler nya elever än någon annan skola. Närmast efter Vasa kommer de gåda andra kommunala skolorna Polhem och Borgis. Av friskolorna ser det ut att ha gått bäst för Real och Thoren.

De kanske till sist bör påpekas att de siffror som redovisats här är preliminära siffor och mycket kan hända innan den slutliga intagningen görs kring midsommer. Men som ni som går i nian så finns det fortfarande platser kvar på flera av Vasaskolans program och inriktningar.