Renoverad orgel i Husby


Per Jonsson 2012-04-19


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Jag vill tipsa om att renoveringen är klar av församlingens 1700tals orgel. Den är byggd av Nicolaus Söderström. Se bifogad länk. 

Nu finns det även en CD inspelning med Söderströmorgeln. Inspelningen framförs av Jan H Börjesson och innehåller verk av Krebs, Kellner och Bach.

Skivan kan köpas via församlingen och kostar 100kr.

Läs mer här (klicka)