Vasaeleven som fick en gata i Stockholm


2013-04-24


Samuel Hammarinus eller Mäster Samuel

Mitt i centala Stockholm har han sin gata, Vasaeleven som blev präst i huvudstaden. Det finns en fantastisk historia bakom och vi berättar den gärna.

Mäster Samuel hette egentligen Samuel Hammarinus och var elev vid Vasaskolan under 1620-talet. 1627 fortsatte han till Uppsala för att bli präst och studierna varade i två år. Han blev så komminister i Klara och efter några hundår i skolväsendet utnämndes han överhovpredikant och kyrkoherde i Klara 1647 och även i Bromma 1652.

Han tycks ha varit en aktad man, men haft ett häftig sinne och agerade stundtals utan att ha tänkt efter vilka konsekvenser hans handlande kunde få. Det kom att bli hans fall. 1663 upptäckte han vid ett besök i Bromma att hans piga hade hängt sig, i svagsinthet, som det står i källorna. Samuel skar själv ned liket vilket togs ytterst illa upp bland hans församlingsbor då de ansågs att han förnedrat sitt prästerliga kall genom att ta bödelns uppgifter. Han förlorade sitt arbete som präst men fick senare upprättelse.
Vid sidan av sitt prästliga arbete var han en slug affärsman och procentare och byggde upp en stor förmögenhet och ägde en gård vid nuvarande Mäster Samuelsgatan som änu bär hans namn. 

Den östra delen av gatan hette fram till 1885 Ålandsgatan men heter nu även den Mäster Samuelsgatan.