Kommunikation på nätet!


Lasse Bourelius 2012-09-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180418124246-74fabc0/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Högskolan Dalarna arrangerar på Campus Falun 5 december en konferens om kommunikation på nätet såväl praktiskt som teoretiskt.

Kommunikation på nätet

En allt större del av Sveriges befolkning spenderar allt mer tid uppkopplade. Med sociala medier, användargenererat innehåll och ögonblicklig tillgång till all världens information är det ingen överraskning att utbildning och kommunikation över nätet blir allt vanligare såväl inom ungdomsskolan som inom vuxenutbildningen och den högre utbildningen.

Med avstamp i utvecklingen av nätbaserade utbildningsalternativ arrangerar Högskolan Dalarna en konferens med fokus på kommunikationen på nätet, såväl teoretiskt som praktiskt. Som deltagare på konferensen så kommer du få ta del av forskning och praktiska exempel kring kommunikation på nätet, direkt eller indirekt relaterad till utbildning.

Konferensen går av stapeln 5:e december på Högskolan Dalarna, Campus Falun.

Anmälningen är nu öppen, klicka dig vidare till anmälan nedan och håll utkik på dessa sidor för löpande information om konferensens innehåll.

Till anmälan