Firande i det ideellas tecken


2012-11-15

Runa uppträder inför delar av 62 årgångar av verdandister

Runa uppträder inför delar av 62 årgångar av verdandisterFrån 16 till över 80.

Ålderspannet var stort då över 150 nuvarande och hedersverdandister träffades klockan tre på lördagen i Vasaskolan för att minnas, umgås och ha roligt. Efter ett par timmars rundvandring i skolan med föredrag och annan information rörde sig verdandisterna i sakta mak mot samlingen höjdpunkt 150-årsfirandet i Stadshusets spegelsal.

Jubileumskvällen genomfördes i traditionell Verdandianda med spirituella tal, framförande av poesi, musik och sång, disputationer och föredrag. Som något av en överraskning fanns även Runa på plats under en kort stund då de framförde några sånger till verdandisternas ära. Tillställningen inramades av en tvårätters middag med kaffe och som sig bör med punch som avslutning.

Den mansstarka församlingen bestod av verdandister från 1950 då Lars Bäcklund tog studenten för att utbilda sig till läkare i Uppsala där han fortfarande är kvar. Idag är han ordförande i stadens kommunfullmäktige. Den yngste alldeles nyintagne verdandisten är fortfarande 16.

En rad hälsningar framfördes från verdandister som inte hade möjlighet att komma både från Sverige men också från, Amerika, Afrika, Asien och Australien. Många tyckte i slutet av kvällen att det kändes långt till ett 175 års jubileum så vi får se om föreningen innan dess upptäcker något annat att fira.

Se även lokaltidningarnas artiklar om jubileet under pressklipp i Gevaliensis.