Gävles äldsta idrottsförening fyller jämt


Bo Nordlund 2012-11-17

Idrottslektion kring 1914. På balkongenleds undervisningen av Gustaf Swedlund den legendarisk idrottsläraren som var med att stifta GGIF.
Idrottslektion kring 1914. På balkongenleds undervisningen av Gustaf Swedlund den legendarisk idrottsläraren som var med att stifta GGIF.

Gefle Gymnasii Idrottsförening 130

Grattis
Den 13 november fyllde Gävles äldsta idrottsförening, Gefle Gymnasii Idrottsförening 130 år. Skolans idrottshistoriker Bo Nordlund låter oss veta mer om föreningens långa historia.

Den första tiden
Hösten 1882 bildade några företagsamma elever med hjälp av adjunkten A. W. Ruuth Gefle Gymnasii Idrottsförening. I hela landet fanns då endast ett tiotal idrottsföreningar och inom kort skulle även Gefle IF tillkomma. Med urskiljning tog man in nya medlemmar. Ett absolut krav var godkänt betyg i gymnastik. 
Läroverket hade redan stark tradition inom idrotten då den svenska gymnastikens fader Per Henrik Ling hade en brorson som gymnastiklärare vid läroverket. Dragkamp, fäktning, segling och skridskosport var länge dominerande grenar i föreningen. Vid de tidiga olympiaderna i Paris 1900 och Athen 1906 deltog några av läroverkets pojkar. 

Föreningen betonade idrottens fysiska och moraliska fostran. Inte minst under alla de år då legendariske gymnastikläraren major Gustav Swedlund var dess inspektor. Efter viss nedgång i verksamheten växte intresset på nytt under 1920-talet. Dock vägrade man att bevilja flickor medlemskap. Då uppstod snart en särskild idrottsförening för flickor vid läroverket. 

Sin storhetstid hade Gefle Gymnasii IF från 1936 till 1950 då läroverket vann sju bandyfinaler i riksturneringen om Kronprinsens pokal. På Strömvallen spelade läroverket final mot Karlstad inför 3600 åskådare i februari 1936.


Idag
Föreningen är en allmän idrottsförening och alla sporter kan förekomma. Föreningens medlemmar har tillgång till skolans gym under kvällstid och årets stora begivenhet är innebandyturneringen som står öppen för alla vid skolan.