Språkskolan visade upp sig


2012-11-21


Från början till idag

På tisdagskvällen samlades intresserade gävlebor för att få veta mer om språkliga egenheter och om Vasaskolans språkundervisning under 1000 terminer.

Förändring och breddning
Olle Käll lärare i svenska och tyska presenterade översiktligt språkutvecklingen vid Vasaskolan från bibelspråken hebreiska, grekiska och latin och då pojkarna under 1500-talet måste tala latin också på rasterna. Idag finns de klassiska språken latin och grekiska kvar vid skolan men deras betydelse har minskat genom åren och i stället är det i nämnd ordning engelska, spanska , franska, tyska, italienska, kinesiska och ryska som tagit över.
Han visade också hur undervisningsmetoderna radikalt förändrats särskilt sedan mitten av 1900-talet.

Språkliga klurigheter
Ingar Nilsson skolans latinlärare fortsatte språktemat med att tala om språkliga konstigheter som han samlat under sina år som lärare. Han började med att hävda att människan är lat och att kroppens lataste del är munnen.
Publiken fick bland mycket annat veta om hur ordens uttal i många fall skiljer sig mer eller mindre från deras stavning. Vi säger massäck men stavar matsäck och hemst i ställer för som det stavas hemskt, Nilsson gav många exempel. Har ni tänkt på konsonatkombinatiener, nej knappast,  men  skr kopplas till högljudda aktiviteter som skrika, skräna, skråla ,skratta, skryta, skrocka, skrävla, skramla mm. Däremot fs står för slarv och ytlighet som tjafs, hafs, bjäfs, slafsa, rafsa, rufsa glufsa mm. Detta är några få exempel på vad som bjöd på ur Nilssons fatabur.

Det var en munter och betydligt klokare publik som lämnade Vasasalen efter kvällens två mycket intressanta föreläsningar.