Allt fler gymnasister väljer Gävle


2013-01-10


Friskolor pendlarberoende

Under senare år har gymnasieutbildningen i Gävle blivit allt mer beronde av elever från andra kommuner. Den senaste sammanställningen kommer från förra läsåret 2011-12. I Gävle fanns då 3720 ungdomar i gymnsieåldern av dessa försvann 280 från kommunen, 190 för att välja kommunala skolor i andra kommuner och 90 gick till friskolor. Av de återstående eleverna i Gävle valde 82 % den kommunala skolan medan 18 friskolor.

Till detta kommer alla de elever som från andra kommuner som valde att studera i Gävle. Av dessa kom elever från hela landet men även från utlandet. De flesta kom från närområdet som Älvkarleby, Ockelbo, Sandviken och Tierp. De flesta valde den kommunala skolan som tog emot 620 elever utifrån eller 18 % av den kommunala skolan.
För friskolorna var betydelsen av utifrån kommande ännu större, 530 elever kom utifrån vilket motsvarar närmare 46 %.

Slutsatsen är att Gävles skolor är 20 % större än antalet elever i staden. Detta är givetvis positivt för Gävle som skolstad men kan ge problem på mindre orter.