Nu blir Bollebygd Sjuhäradsbygdens Bryssel…


Christer Falk 2013-01-19

Camilla Falk och Patrik Gimfalk, folkhälsosamordnare respektive kutursamordnare ligger bakom ansökan om ett EU DIREKT KONTOR till Bollebygd.
Camilla Falk och Patrik Gimfalk, folkhälsosamordnare respektive kutursamordnare ligger bakom ansökan om ett EU DIREKT KONTOR till Bollebygd.

Strax före jul kom ett glädjande besked till kommunhuset i Bollebygd. Det var EU-kommissionens kontor i Stockholm som tagit beslut om att det 21:a EU DIREKT KONTORET i Sverige ska ligga i Bollebygd.

Bakom det positiva beslutet ligger Camilla Falk och Patrik Gimfalk, folkhälsosamordnare respektive kultursamordnare i Bollebygds kommun som satt sig ner och skrivit ihop en ansökan om att få öppna i EU DIREKT KONTOR i Bollebygd.


Fjärde kontoret i Västra Götaland

I och med att Bollebygd nu blir Bryssel för invånarna i Sjuhäradsbygden finns fyra EU DIREKT KONTOR i Västra Götalands län. De tre andra kontoren ligger i Åmål som servar Fyrbodal, i Skövde som servar gamla Skaraborgs län och Göteborg som svarar för EU-servicen i Göteborg och Göteborgs kranskommuner.


EU-information

Syftet med EU DIREKT KONTOREN är att göra det möjligt för alla invånare att få information om vad EU kan bistå med.

– Vi vänder oss till alla invånare. Ungdomar som har funderingar på att studera eller arbeta utomlands. Vi ska också kunna ge en del information till näringslivet och inte minst hjälpa till att hitta rätt när man söker information i olika frågor, säger Camilla Falk.


Bra spridning

I Bollbygds kommun kommer invånarna att kunna hämta information på Krafthuset, i receptionen i kommunhuset, hos Arbetsförmedlingen, hos skolans studie- och yrkesvägledare samt på biblioteket och dess filialer.

– Några av oss som ska arbeta med det här kommer att få någon form av utbildning via EU-kommissionens kontor i Stockholm. Och en stor den i den utbildningen blir nog att lära sig leta och hitta information på egen hand, menar Partik Gimfalk.

– Vår ambition är även att de andra kommunerna i Sjuhäradsbygden ska se fördelarna med detta. Därför hoppas vi att även de ska se till att den EU-information vi erbjuder här i Bollebygd även kommer deras kommuner till del, fortsätter Camilla Falk.


Ekonomi

För att klara uppdraget har Bollebygds kommun fått drygt 200 000 kronor från EU och lika många kronor kommer från Västra Götalandsregionen.

– Vi har alltså drygt 400 000 kronor att finansiera den här verksamheten med. Och det känns naturligtvis bra, säger Patrik Gimfalk.


Samarbetspartners

För att klara uppdraget kommer Bollebygds kommun att samarbeta med bland andra Arbetsförmedlingen.

– Nu har vi fem år på oss att hitta bra former för vårt sätt att sprida information om hur vi i vår vardag kan ta tillvara på fördelarna med landets medlemskap i EU, säger Camilla Falk.

 

Fakta

Uppdraget för Europa Direkt kontoret kommer att vara:

- att tillhandahålla enkel information till allmänheten om EU och EU:s verksamheter inom olika områden

- att stimulera till intresse bland allmänheten och i synnerhet bland unga för Europafrågor samt visa på möjligheterna att studera, arbeta och verka i Europa.

- att höja kompetensen och medvetenheten om EU ute i regionens olika kommunala verksamheter