Vissa vägar går till Rom


2013-01-22


Spets i språk, historia och kulturHumanistiska programmet
Vasaskolans nyaste program är det Humanistiska programmet som innehåller två inriktningar, språk och kultur och vad vi känner till är vi det enda gymnasiet som har detta program i länet.

Språk 
Det sägs att svenskar är ganska duktiga på engelska och många tror att man kan komma långt i världen med detta språk. Inget kan vara mer felaktigt. I dagens globaliserade värld behöver en person från ett så litet språkområde som vårt både engelska och minst ytterligare ett men helst ännu  fler främmande språk. I det nya gymnasiet läser naturvetare 100 timmar språk, samhällsvetare 200 timmar medan språkinriktningen har 700-800 timmar språk, engelska och svenska oräknade. Förutom svenska och engelska skall språkeleverna läsa minst två moderna språk och det klassiska språket latin. 
Vill du ha en språklig biljett till världen är denna inriktning din chans att få en gedigen språkutbildning på gymnasiet. Vasaskolan är ett av mycket få gymnasier i landet som ger denna inriktning och vi kan erbjuda franska, tyska, spanska, italienska, ryska och kinesiska som moderna språk och även de klassiska språken latin och grekiska. 

Kultur 
Om du i ställer för språk vill veta mer om varför världen ser ut som den gör och är intresserad av främst historia och kultur i vid mening är detta din inriktning. 
Tillsammans med språkeleverna får du en gedigen språklig grund kursen människans språk och förutom svenska och engelska läser du 200 timmar moderna språk. 
Utbildningen är fokuserad på hur människan agerat och uttryckt sig under historiens gång i litteraturen och kulturen. Du får studera hur idéer växt fram och hur olika delar i det mänskliga hänger ihop. Du läser fler historiekurser än andra samt  arkeologi och kultur.
För att få denna kunskap blandas teori med det praktiska och konkreta genom kontakter med dagens kulturutövare. Det kan ske genom konserter, film, teater, konstutställningar och mycket annat. 

Inom båda inriktningarna är skrivandet och muntlig framställning mycket viktigt. Utbytesverksamhet ingår obligatoriskt i programmet, som det enda i det nya gymnasiet och Vasaskolan har många internationella kontakter. Just nu planeras ett utbyte med Rom, vad kan passa bättre för humanister både i språk och kultur, när eleverna kommer till årskurs tre. 

Sedan då?
Vad kan man då bli om man går det humanistiska programmet? Eftersom det är högskoleförberedande kommer de flesta att läsa vidare och redan under gymnasietiden kommer Uppsala universitet som vi samarbetar med in i vardagen. 
Du kommer att lämna Vasaskolan med en god grund inför dina fortsatta studier och med kunskaper och erfarenheter som kommer att berika både ditt professionella och privata liv 
De yrkesområden som kan vara tänkbara i framtiden för elever på det humanistiska programmet kan vara journalister inom olika media, författare, översättare, tolkar, lärare, utredare, diplomat, forskare och många andra yrken. 

Tveka inte bli humanist. Du också.

Lär mer om progarmmet på Vasaskolans hemsida Humanistiska