Vasaelever i topp


2013-03-03


Betygsstatistiken för 2012 har kommit

Betygsstatistiken för de elever som tog studenten förra våren har nu kommit. Som kan ses i diagrammet ligger Bauer och Pratiska kring 12 poäng i genomsnitt, de övriga med undantag av Vasaskolan ligger mellan 13-14 poäng och Vasa kring 15,5. Det brukar ha betydelse vilka utbildningar man har på skolan och normalt ger en stor andel teoretiska utbildningar ett högre medel. Även skolans storlek är av intresse då resultatet vid stora skolor är mer stabilt över åren.
Ser vi på förändringarna sedan året innan ligger de flesta mycket lika med någon tiodels poäng upp eller ned med tre undantag. Thoren sjönk med 1,2 poäng efter en uppryckning året innan, Realgymnasiet minskade med 0,6 poäng och Bauer ökade mest av alla med 0,6 poäng.

För den som inte är helt insatt i hur man räknar så ger ett G 10 poäng, VG 15 och MVG 20. Det som här redovisats är bara skolornas medel och om du vill se hur det har gått för olika program på en viss skola kan du själv söka i Skolverkats databas Siris.
Lycka till