Bara privata P-vakter i Växjö.
Alliansen likriktar!


Örjan Mossberg 2013-02-28


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Ingen insyn och mindre mångfald men mer byråkrati och sämre möjlihet till service.
Var finns poängen med de borgerligas privatisering av P-vakterna i Växjö?
Här är Vänsterns argument emot:

Reservation i ärende 9 (senare ändrat till 11) i Tekniska nämnden 2013 02 28.

Reservation mot beslutet i TN om förfrågningsunderlag för P-vakter på entreprenad.

Våra argument för att behålla verksamheten i kommunal regi och argumenten mot en privatisering grundar sig på följande:

Därför reserverar vi oss mot beslutet om privatisering till förmån för vårt eget yrkande om att behålla parkeringsövervakningen i egen regi.

För Vänsterpartiet i Tekniska nämnden

 Örjan Mossberg                 Ylva Jönsson

ledamot                                 ersättare