Givande besök i huvudstaden


Joakim Westberg 2013-03-21NV2:or besökte KTH och armémuseet i Stockholm


Elever från N2J och N2AI som går på Vasa International School åkte den 19 mars till Stockholm. Där besökte de först skolan för bioteknologi på KTH. Professor Stefan Ståhl, som är dekan på skolan, berättade om bioteknikens ställning i samhället idag och vilken betydelse branschen kommer ha i framtiden. Torbjörn Gräslund, utbildningsansvarig på bioteknikprogrammet, tog sedan över och talade om vad som ingår i utbildningen och vad en civilingenjör i bioteknik kan jobba med efter examen.
Därefter presenterade tre forskare sina projekt. Stefan Ståhl berättade om deras diagnostikverktyg att hitta en viss typ av bröstcancer med hjälp av ett affinitetsprotein som kallas affibody. Affibody är ett modifierat protein som har sitt ursprung i den hypervariabla delen av antikroppar. Forskarna har tillverkat en affibody som binder specifikt till ytan på cancerceller. För att se var cancerceller finns i kroppen har de kopplat ett radioaktivt ämne på affibody-proteinet. På så sätt kan kroppen skannas av och tumören lokaliseras. De har kommit så långt i sina studier att flera försök har gjorts på människor. Med affibodymetoden lyckades forskarna hitta alla tumörer som liknande metoder hittade plus några fler, vilket är mycket lovande inför fortsatta studier. Anneli Cajander presenterade Human Proteome Atlas-projektet som syftar till att kartlägga alla människans proteiner, var de befinner sig i celler och olika vävnader. De studerar också om proteinerna är över- eller underrepresenterade i olika typer av cancerceller. De har för närvarande analyserat 75 % av alla proteiner och lägger kontinuerligt upp resultaten på deras webbsida med samma namn som projektet. Peter Savolainen avslutade med att berätta om hur han har studerat hundens DNA för att lösa mordgåtor och ta reda på hundens ursprung och utbredning i världen. Han visade också på hur man kan använda DNA för att studera hundens och människans historia under den korta period som människan har varit jordbrukare. Besöket på KTH avslutades med en kort rundvandring i deras lokaler. Bland annat visade Stefan Ståhl fermentationshallen med de stora fermentorerna där bakterier och eukaryota celler odlas i stor skala.Efter KTH-besöket tog eleverna bussen till armémuseet. Efter lunch på valfritt ställe väntade en timmes guidning om våld, kön och sexualitet. Eleverna fick höra om en del av Sveriges krigs- och försvarshistoria som historieberättare inte har fokuserat på tidigare, nämligen kvinnans roll under krigstider och hur synen på homosexuella har varit. Guiden lyfte många frågor som eleverna fick fundera på. En del fanns det ett svar på, men många av frågorna hade forskarna inget entydigt svar på. Armémuseet bjöd på en mycket bra guidning, vilken rekommenderas av undertecknad.