Intagning 2013 2.1


2013-04-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den första preliminära antagningen gjord

Nästa vecka kan omvalen börja men redan nu kan vi redovisa hur många elever som preliminärt tagits in till hösten. Detta kommer givetvis att ändra sig under tiden fram till höstterminens start men just nu ser det ut på följande sätt:

Bild 25
Cirkus 9
Dans 9
Musik 16
Teater 22
Humanistiska 27
Naturvetenskap 64
 - internationell 64
Samhällsvetenskap 82
- internationell 32