Intagning 3.1


2013-04-14


Omvalsperioden inledd

I dagarna har elever i åk 9 fått sina preliminära intagningsbesked. Från den 15 april till den 6 maj är valsidan på webben åter öppen och de elever som vill ändra sitt val efter att de fått sitt intagningsbesked har nu chansen att göra det.
Gevaliensis har tittat lite närmare på statistiken. Vi börjar med antalet sökande till varje skola:

Borgis 291 (6)
Bauer  59 (6)
Plus 42 (5)
Polhem 615+19 (9)
Praktiska 20 (7)
Real 65 (2)
Thoren 49 (3)
Vasa 351 (4)
Yrkes 50 (7)

Inom parentes kan ses hur många olika program som skolan fått ansökningar till.

Vasakonkonkurrenter
Ser vi till de program som finns på Vasaskolan finns ingen konkurrens inom det humanistiska programmet som vi är ensamma om att ha i vårt län och många ansökningar kommer från andra kommuner än vår egen.

Samhällsvetenskap
Det största programmet i år är det samhällsvetenskapliga med 224 ansökningar. Fem skolor erbjuder detta program och Vasa har fått 125 ansökningar medan Borgis fått 78. Av friskolorna vill 12 komma till Thoren, 6 till Plus och 3 till Bauer. John Bauergymnasiet har i pressen meddelat att det är för få sökande för att starta så de lägger ner programmet inför nästa år. Hur Plus och Thoren tänker göra med sina mycket få elever inför framtiden återstår att se.

Naturvetenskap
Även naturvetenskapsprogrammet är ett stort program och det erbjuds av två skolor Vasaskolan och det nya Plusgymnasiet. Sammanlagt har 132 elever sökt detta program och av dessa har 130 sökt Vasa. Även här kommer det att bli intressant att se om Plusgymnasiet kan locka fler eller om det tänker starta ett program med bara två elever.

Estetiska
Tre skolor har sökande till det estetiska programmet. Vasaskolan har 75 sökande till sina inriktningar. Borgarskolan har 25, men eftersom media numera ingår i detta program är de inte konkurrenter till Vasaskolan utan skolorna kompletterar varandra
Även Bauer har mediainriktningen men även inom detta område har deras ansökningar minskat och är nu sju.

Svårt att planera.
Valen i år är som vanligt mycket spretiga och det finns hela 21 program på olika skolor som har färre än 10 sökande, av dessa finns 20 på friskolor och en i en kommunal skola.
Det kommer att bli en svår uppgift för kommunens alla skolledare och skolbyråkrater att planera nästa läsår på många av skolorna även om det ser förhållandevis enkelt ut för Vasaskolans del.  
Så efter denna sifferexercis kan vi bara säga att att det är oklart vad som händer just nu. Vi får verkligen hoppas att alla de elever som ingår i dessa siffror men som inte var behöriga till jul, 391 stycken, spurtar ordenligt så vi får se dem i något gymnasium till hösten.