Nya bilar i Bollebygd på plats 54 i klimatranking


Christer Falk 2013-05-09


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar i Bollebygd under 2012 uppgick till 136 gram per kilometer. Det placerarBollebygd på plats 54 i en ranking av landets 290 kommuner, en försämring från plats 29 föregående år. Det framgår av ny statistik som presenteras av Statoil på kommunnivå.

– De bränslesnåla bilarna både sänker bilisternas kostnader för drivmedel och minskar klimatpåverkan, säger Anders Huss,kommunikationsdirektör på Statoil.

Mellan 2005 och 2012 har de nya bilarnas bränsleförbrukning i Bollebygd minskat med 31 procent. Andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen ökade under samma period från 8 till 63 procent.  

– Under de senaste åren ser vi en växling från bensinbilar till bränslesnåla dieselbilar. En förnyelse av bilparken innebär inte bara lägre bränsleförbrukning utan normalt är nya bilar också säkrare än äldre, säger Anders Huss.

Fakta om de 158 bilar som nyregistrerades i Bollebygd under 2012:

Utsläppet är i genomsnitt 136 gram koldioxid per kilometer. 2011 var utsläppet från nya bilar 139 gram per kilometer och 2005 var det 187 gram per kilometer.
Bränsleförbrukningen är i genomsnitt 0,54 liter per mil. 2011 var de nya bilarnas bränsleförbrukning 0,56 liter per mil och 2005 var den 0,78 liter per mil.
63,3 procent drivs med diesel och släpper i genomsnitt ut 136 gram koldioxid per kilometer. 2011 var andelen 58,2 procent och 2005 var den 7,9 procent.
33,5 procent drivs enbart med bensin och släpper i genomsnitt ut 136 gram koldioxid per kilometer. 2011 var andelen 39,2procent och 2005 var den 90,8 procent.
3,2 procent kan drivas med etanol och har ett genomsnittligt utsläpp motsvarande 119 gram koldioxid per kilometer. 2011 var andelen 2,6 procent och 2005 var den 1,3 procent.
Inga kan drivas med fordonsgas. 

Statistiken kommer från Trafikverket. Underlaget fördelas på nya bilarna per län och kommun, juridiska och fysiska personer (uppdelat på män och kvinnor), samt anger vilken typ av bilar som köps. Läs mer på 
Trafikverkets webbplats eller gå direkt tillunderlaget