Tips


Gunnar Westberg 2013-06-02


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den rekonstruerade Silbermann-orgeln i Villingen i Schwarzwald är värd en omväg. Den vägen behöver inte bli lång om man t ex är i Basel eller Frankfurt, och vägen är vecker.

Den entusiastiske kantorn Hans Peter Stoll demonstrerar gärna orgeln. När jag hörde honom 31 maj i år så ville han framför allt visa upp orgelns särart, som var högst anmärkningsvärd. Han spelar därför mest sekulär musik, som ibland liknade militärmusik.

Hur väl man lyckats att återskapa Silbermann-karaktären måste en mer sakkunnig person bedöma. Orgeln var uppenbarligen en stolthet för staden. När jag frågade om vägen till Benediktiner-kyrkan svarade man allmänt "du vill höra Silbermann-orgeln".