Mer än 100 år som lärare på Vasaskolan


2013-06-19


Årets pensionärer har en ovärderlig kunskap och erfarenhet - men nu är det slut.

Veckan efter avslutningscermonierna för eleverna avslutade personalen läsåret. Arbetet ägnades åt att sammanfatta och utvärdera året som gått och se framåt mot nästa. Men några av lärarna har bestämt sig för att lämna skolan och bli pensionärer.

Det är en ovanligt erfaren skara och  tillsammans har de undervisat i mer än 100 år vid Vasaskolan och ser vi till den sammanlagda undervisningserfarenheten närmare vi oss det dubbla.

Freddy Elfing
Kom till Vasaskolan från Polhemskolan 1986 som lärare i matematik och fysik. Det var en brytningstid inom naturvetenskapen och då Vasaskolan var i framkant när det gällde undervisningen i data dröjde det inet länge förrän Freddy var en av pionjärerna. Efter 27 år på Vasa hr han bestämt sig för att lämna oss.

Carin Liljergren
1988 kom Carin till Vasaskolan från Östhammar. Hon har undervisat i samhällskunskap, historia och psykologi och kurser som ligger nära dessa kurser. 1993 då skolan lanserade sin internationella utbildning var hon en av de två lärare som utan att tveka gav sig in på detta okända fält. Några år senare byggdes en helt nytt sätt att arbeta  upp som existerar ännu idag. Efter 41 år som lärare varav 25 på Vasa går hon i pension.

Anna-Karin Stenman
Anna-Karin kom till Vasaskolan redan under 1970-talet som timlärare i bild. Hon försvann efter några år  till andra arbetsuppgifter men återkom från Sätraskolan till Vasaskolan 1995 då den nyinrättade Bild- och formutbildningen växte. Hon har särskilt undervisat i foto under sina år vid skolan men haft de flesta kurser som finns på inriktningen 

Märta Janowicz
1996 då  Bild- och form växte till tre årskurser krävdes ytterligare en bildlärare för att utbildningen skulle kunna genomföras. Från Sätraskolan kom då Märta med stor erfarenhet och kunnande. Under sina år vid Vasaskolan har hon fråmst undervisat i måleri och skulptur och är  liksom Anna-Karin en framstående konstnär som haft många uppskattade utställningar

Inger Södergren
Kom till Vasaskolan från Landstingets vårdutbildningar 1999. Hon knöts snart till den internationella utbildningen som hade behov av en erfaren och kunnig språklärare. Där var hon en av de tongivande lärarna i arbetslaget när det gällde att bygga det undervisningskoncept som blivit mycket populärt och uppskattat bland elever både från när och fjärrn.


Våra pensionärer har tillsammans gjort 107 år vid Vasaskolan så det är en imponerande erfarenhet som skolan nu mister. Vi önskar dem alla en lång och stimulernade pensionärsliv.