Jag pissade i punchen


2013-09-02

Föreningens styrelse 1989-90. Aagård inringad
Föreningens styrelse 1989-90. Aagård inringad

Herr heders erkänner efter mer än 23 år

I vågsvallet efter stängningen av privatskolan Lundsberg i Värmland har diskussionen om kamratförtryck och pennalism åter kommit till ytan. Nu senast i en artikel av Martin Aagård på Aftonbladets kultursida.
Martin Aagård var elev vid Vasaskolan 1987-1990 och gick på NV. Han var också medlem i Verdandi och det är hans minnen därifrån som vi får ta del av i artikeln.

Vi länkar till hans artikel och undrar om det går till på samma sätt idag: Aagårds artikel Mitt liv som pennalist

Har du synpunkter på Aagårds artikel skicka dem till post@gevaliensis.se. Vi kommer att följa upp historien.