Språkexperter


Lisa Östergrens 2014-01-17


Humnistiska programmet med inriktning språk

Frida Lennmalm är 18 år och går tredje året på humanistiska programmet på Vasaskolan. Hon går inriktningen ”språk”. Jag intervjuade henne om programmet.

 

Vad är det bästa med ditt program?
Att jag får göra det jag vill, vilket är att läsa språk. Och självklart min klass.

 

Varför valde du den här linjen?
Jag valde linjen för att jag sedan vill bli sjuksköterska sen. Och detta är en relativt bred linje som gör att det passar sig bra för det om man väljer de rätta kurserna etc.


Är linjen som du förväntade sig?

Nej. Många ämnen visste jag inte att jag skulle läsa, t.ex. filosofi. Sedan var den inte lika strikt och inrutad som jag hade tänkt mig. Det var mer fritt!

Vilka viktiga egenskaper och kunskaper utvecklar du av detta program? –
Många språk, både på djupet och lite mer ytligt. Vi läser mycket varierade kurser vilket gör att man bli allmänbildad.

Hur fick du höra talas om denna linje? –
Min studievägledare på högstadiet rekommenderade det här programmet för mig eftersom det är en bred linje med mycket fokus på språk, vilket jag tycker är roligt.

Vilket ämne är roligast? 
Svenska och italienska

Vilket ämne är svårast?  
Människans språk

Vilka språk läser du?
Förutom svenska och engelska läser jag: italienska, latin, tyska också har jag läst spanska tidigare.