Julklapp till föreningar


2013-12-19


Vasaskolan låter externa föreningar starta skolfilialer

Lagom till jul kommer en julklapp från Vasaskolan till alla föreningar som verkar utanför skolan. Nu kan de få bilda avdelningar också vid Vasaskolan.
Kraven som ställs på externa föreningar är att de har medlemmar som går på Vasaskolan. De skall även lämna in sina stadgar som skall godkännas av rektor eller den han utser. Alla föreningar måste även arbeta utifrån skolans värdegrund.
Som förening har de sedan rätt till en anslagstavla vid skolan och att ha möjlighet att  låna en lokal för att hålla sina möten. På anslagstavlan får dock inte politisk affischering ske.

Först ut var Moderaternas ungdomsförbund som anmält sig och godkänts och som hade sitt första möte veckan före jul. Någon anslagstavla har ännu inte setts till.
Vi frågar Walter Nordkvist som ansvarar för föreningarna inom skolledningen om alla politiska partier har rätt att starta Vasaavdelningar och driva verksamhet vid skolan. Han svarar att så kommer det att vara åtminstone detta läsår, sedan får vi se.
Får andra föreningar som finns i samhället också etablera sig på Vasaskolan? Även på dennna fråga får vi ett ja med förbehållet att de måste uppfylla de krav som skolan ställer (se ovan).


Har du synpunkter på Vasaskolans nya policy skicka dem gärna till Gevaliensis debatt: post@gevaliensis.se