Kulturella humanister


Malin 2014-01-13


Att läsa kulturinriktningen

Det humanistiska programmet är högskoleförberedande och vänder sig till elever som är intresserade av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Programmet har två inriktningar, språk och kultur. Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, historia, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla förmågan att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Programmet har en vetenskaplig grund och betoning på kritiskt tänkande och passar för fortsatta studier inom såväl de humanistiska studierna som de samhällsvetenskapliga. Vi pratade med två elever som går tredje året på det humanistiska programmet med inriktning kultur på Vasaskolan.

Vad tycker ni är det bästa med det humanistiska programmet?

Angelika: Bästa är väl att man är med bra och likasinnade människor och att man pluggar intressanta ämnen.

Tim: Det bästa för mig är att jag får jobba med väldigt intressanta ämnen i en mycket trevlig miljö. Jag menar alltså att jag trivs väldigt bra med lärare och kamrater och att jag lär mig mycket om det som är viktigt för mig.

 


Varför valde ni den här linjen?
  

Angelika: Jag valde kultur för att jag älskar litteratur och de andra ämnena lät roliga.

Tim: Jag valde den här linjen för att jag tyckte att ämnena lät intressanta.Är linjen som ni förväntade er?

Angelika: Linjen är mycket bättre än jag trodde.

Tim: Linjen är bättre än vad jag hoppades på. Undervisningen är mycket bra och jag har haft mycket roligare än vad jag trodde jag skulle få här.Jag har växt mycket som individ vilket jag tror är något av det viktigaste av min tid på gymnasiet.