Nomineringsmöte


Christina Svensson 2014-02-14


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Välkommen till 96:ans nomineringsmöte onsdagen den 26 februari kl. 18:00 i B-salen, Gruvan, Grums

På dagordningen:

Nomineringar:

a)      1 ordförande, 2014-2015

b)      1 studieorganisatör,2014-2015

c)      3 styrelseledamöter, 2014-2015                 

d)      1 styrelseledamot, 2014
e)      1 Revisor, 2014                                

f)       Sektions ordf. Sulfat, 2014

g)      HSO Sulfat, 2014-2016

h)      HSO Underhåll, 2014-2016

i)       HSO Produktion, 2014-2016

Alla medlemmar hälsas välkomna!