Förstelärare vad är det?


2014-06-27


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Snart är fler än tio förstelärare på Vasaskolan

Just nu har Vasaskolan tre så kallade förstelärare. De har till uppgift att att arbeta med att utveckla fysiken, använda youtube i undervisningen i svenska och engelska och att studera och arbeta med genusfrågor vid Vasaskolan.
Nu har Utbildningsförvaltningen fått mer pengar för att öka antalet förstelärare med inte mindre än åtta stycken. Men vad är då en förstelärare?

Förstelärare?
En förstelärare är en person som får en sk. karriärtjänst som betalas av Skolverket och på Vasaskolan får man 5000 kr extra per månad för att vara förstelärare (100% tjänst). Men får de extra betalt för att det är duktiga lärare eller skall de göra något extra?
Vi hör med Skolverket som har följande svar:

Arbetsuppgifter och uppdrag
Av förordningen framgår att en lärare med karriärtjänst huvudsakligen ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll.

Skolverket lämnar följande förslag på arbetsuppgifter för lärare med karriärtjänster:

En förstelärare kan till exempel

I Gävle har man tolkat uppdraget på följande sätt:

Förstelärares främsta uppgift är undervisning samt att:

1. hålla sig välorienterad om aktuell forskning med anknytning till de kompetensområden den egna tjänsten innehåller
2. utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet främja lärares professionella utveckling på        skolenheten, rektorsområdet och i kommunen
3. sprida goda exempel inom den egna skolenheten, rektorsområdet och kommunen

En närmare precisering av de uppgifter som skall ingå i respektive karriärtjänst ska göras med ansvarig chef vid tillsättandet och vid kommande uppdragsdialoger.

Vad anser skolans rektor vara viktigast att utveckla?
Så långt kommunens policy men vad vill då Vasaskolans rektor utveckla. Av de utannonserade karriärtjänsterna som förstelärare vill han ha:

2 med innehållet "kollegial handledning inom det allmändidaktiska området och kontaktlärarskap"
1 med inriktning värdegrundsarbete
1 med inriktning särskilt stöd och informations- och kommunikationsteknik
1 i engelska
1 i moderna språk (=spanska, franska, tyska, italienska, ryska, kinesiska)
1 i matematik
1 i fysik
1 i svenska

De lärare som söker och väljs ut får som vi tidigare sagt 5000 mer i månaden under tre år. De uppgifter som ges till förstelärarna skall på Vasaskolan utfäras utanför arbetstiden vilket innebär att uppdraget kan ses som ett övertidsuppdrag. Lärare arbetar utan försteläraruppdrag idag 45,5 timmar per vecka.

Vilka som blir förstelärare och hur arbetet fortskrider under de kommande åren återkommer vi till.