Marknadschefer har mycket att lära av hajars beteende


PeO Axelsson 2014-05-28


Hajar är inte bara naturens mest fruktade rovdjur, de är också strategiska och effektiva, egenskaper som kan vara till nytta även i affärslivet, enligt författaren och föreläsaren Stefan Engeseth. I sin senaste bok Sharkonomics, beskriver han hur även mindre företag, genom att ta lärdom av hajars beteenden, kan lyckas ta marknadsandelar från sina betydligt större konkurrenter.

– Att studera hajars beteenden ger många nyttiga insikter. Naturen är mycket smartare än såväl Stanford och Harvard som Ericsson och Apple. Trots allt har hajar utvecklats i över 420 miljoner år och de är fortfarande dominanta i sitt territorium, säger författaren Stefan Engeseth.

Genom att studera hajens beteendemönster, instinkter och karaktärsdrag – till exempel att jaga i flock och att hitta den döda vinkeln – har Engeseth i boken utvecklat ett antal affärsstrategier som kan vara användbara för företag som, oberoende av storlek, vill utmana sina konkurrenter. Men Sharkonomics handlar inte bara om attack, utan tar även upp strategier för hur företag kan försvara sig mot angrepp som att simma med ”köttiga” vänner (som är ett bättre byte).

– I naturen måste hajarna förflytta sig för att överleva, men i affärsvärlden har ofta storföretagen fastnat i sin egen historia och det finns en risk att de blir hajmat. Hajar producerar inte PowerPoints i tid och otid, de tar i stället en rejäl tugga av sitt byte, lika lätt kan marknadschefer ta marknadsandelar, säger Engeseth.

När Engeseth gjorde research för boken intervjuade han flera internationellt erkända hajexperter som bland annat Michael ”Sharkman” Rutzen och Chris Fallows. Han reste till Sydafrika för att träffa hajexperter på plats och få möjlighet att dyka och studera hajar i deras naturliga miljö.

Dyk in på www.sharkonomics.com

Om författaren Stefan Engeseth.
Författare och konsult som har föreläst över hela världen, b.la. i Singapore, Dubai, New York, Mombai, London och Bryssel, samt varit gästprofessor på universitet utomlands samt föreläst för Marknadscheferna.

På sin fritid läste han management- och marknadsföringslitteratur, ett stort intresse som har lett till skapandet av hans egna teorier och koncept. Stefan har arbetat med allt från små innovationsföretag till internationella Fortune 500-företag. Stefans idéer är ofta innovativa och framtidsorienterade, ibland på gränsen till vad som anses traditionellt acceptabelt.

Sharkonomics är hans fjärde bok. Tidigare titlar:
Detective Marketing
One – A Consumer Revolution for Business
The Fall of PR & the Rise of Advertising

Stefan driver även bloggen www.detectivemarketing.com.