Do you feel it?


Berghs School of Communication 2014-11-27


>Brief for emotions or experience – not for ads< uppmanade Nick Parish från Contagious Magazine världens marknadschefer i somras. Parish är inte ensam om att peka på den grundläggande, men ibland styvmoderligt behandlade, insikten om att det är känslor som driver människor och därmed är den mest effektiva marknadskommunikationen.


Det är därför föga förvånande att Why wait, Unsung Hero, Small World Machines, Evian Baby, Thank you Mom, Like a girl, Dove Real Beauty Sketches, Sorry I spent it all on myself och andra emotionellt drivna budskap vunnit sådan framgång.

Känslorna de förmedlar sträcker sig från skratt till tårar, från självinsikt till ironi och från inkluderande till exkluderande. Gemensamt för de nämnda är att de slår genom reklamtrötthet och budskapsutmattning.

De blir hjälpmedel i människors pågående samtal och livsförverkligande. I sina bästa format, när både planning och storytelling har getts utrymme, blir de delbara, levande och identitetsskapande, precis som marknadsföring ska vara.

SÅ VARFÖR FÅR inte känslorna alltid plats i reklamen? Någon gång blev det fel.
Vi började tala om att vi måste nå människor på ett djupare känslomässigt plan, men vägen vi valde för att nå målet blev teknisk och rationell.
Trots att både forskning och erfarenhet visar att det är precis tvärt om.
Våra känslor har alltid förtur framför det rationella tänkande.
Den kommunikativa motorvägen till en annan människa går bokstavligen via känslor, både för att väcka nyfikenhet, men också för att behålla intresse och inte minst, motivera till handling.

Emotionella anspelningar leder till bättre uppmärksamhet, bättre tankebearbetning av information och stannar kvar i minnet. Inget nytt under solen för dig som arbetar med kommunikation – men, en analys av det senaste decenniets marknadskommunikation ger ändå bilden av att rationella produktfördelar har prioriterats och satts i centrum för kommunikationen.

Därför är Emotions en av de trender som vi väljer att fokusera extra mycket på i vår omfattande trendspaning, According to Berghs inför 2015.
Det finns andra starka skäl att förutse att 2015 blir ett år i känslornas tecken för dig som ansvarar för verksamhetens kommunikation.

Sannolikt finns det ambitioner hos dig att utveckla och stärka relationer med viktiga målgrupper. Att starka relationer vilar på känslomässiga band är givetvis inte någon nyhet, men insikten, till trots, är ibland svår att börja navigera i det nya nätverkssamhället, där gamla kanaler inte längre ger önskad effekt.

Ett sätt att initiera, eller ytterligare addera, till en mer känslodriven kommunikation med större inslag av relationsskapande och involverande moment är att bli uppdragsgivare till en grupp av Berghs studenter i vår.
Som ett av Berghs utvalda examensprojekt får ni unik och odelad uppmärksamhet från världens bästa kommunikationsstudenter.

ÅRETS TEMA ÄR naturligtvis Emotions. Antalet examensprojekt är dock begränsat så – om det känns rätt – kontakta snarast Berghs Desiree Blomberg på 08–587 550 26 och säkra ert deltagande i våren.

Se www.berghs.se.